Typy organizacji przedsiębiorstw

„Zarządzanie nigdy się nie kończy, musi stale kontrolować działania zmierzające do organizacji ciągle dezorganizującego się systemu”

Martin Parker

Bardzo istotną rolę w zarządzaniu firmą jest wyraźny podział zadań i obowiązków pomiędzy pracowników. Równie ważna kwestia, to elastyczność przedsiębiorstwa wobec różnych okoliczności. Każdy z podwładnych powinien znać swoje miejsce w szeregu i zakres odpowiedzialności za przydzielone zadania.

Elastyczność planu organizacyjnego

W miarę rozwoju podmiotu gospodarczego, plany organizacyjne, siłą rzeczy ulegają korektom, nie mniej jednak takie działy jak księgowość, czy też kadry(będące często w małych firmach jedną i tą samą komórką), są raczej stałym elementem i ich przekształcenia, jeśli już ulegają zmianom, to raczej na skutek dużych, radykalnych zmian w firmie.

Prawda jet taka, że struktura organizacyjna dziś, może różnić się nieco, a nawet radykalnie, od tej za pół roku, czy rok, dlatego też potrzeba nieustannie weryfikować jej skuteczność i w razie konieczności wprowadzać modyfikacje. Im częściej i dokładniej przyglądasz się jakości swojej struktury, tym częściej będziesz wprowadzać małe modyfikacje, bez konieczności radykalnych zmian w przyszłości.

 

Jak we wszystkim, systematyczność jest podstawą sukcesu.

Tpy organizacyjne

Wyróżniamy wiele różnych struktur organizacyjnych, skupimy się tutaj na tych najważniejszych, ponieważ każdy nieco różniący się typ indywidualny, jest zazwyczaj hybrydą 2 lub większej ilości poniższych struktur.

Typ organizacji liniowej

Charakteryzuje ją krótka droga przepływu informacji i jednoosobowe kierownictwo. Jak większość posiada swoje wady i zalety, natomiast wady główne są dwie:

  • Ograniczenie zdolności do inicjatyw pracowników
  • Pojedynczy kierownik ma zbyt wiele zadań, na czym traci jakość jego pracy

W firmie, w której przepływ informacji nie jest kluczowym czynnikiem, a np. kreatywność poszczególnych pracowników pełni kluczową rolę, nie warto jej stosować.

Struktura organizacji funkcjonalnej

To hierarchiczny układ przełożonych i przełożonych funkcjonalnych, którzy odpowiedzialni są za wydawanie dyspozycji podwładnym.

Głowną wadą tego systemu jest problematyczne rozgraniczenie zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych kierowników. Często komunikaty bywają sprzeczne, co może powodować pojawienie się chaosu i to dosyć częste zjawisko.

Układ zarządzania jest zbyt rozbudowany i za dużo w nim zbędnych ogniw, co również powoduje wydłużenie chociażby czasu przepływu informacji, ale również mnoży niepotrzebne koszta.

Struktura problemowa

tutaj mamy do czynienia bardziej z sezonowym zespołem złożonym ze specjalistów różnych dziedzin, pochodzących z różnych komórek zakładu. Taki zespół buduje się w celu chociażby wprowadzenia nowego produktu na rynek i potrzeba określić wielopłaszczyznową strategię takiego kroku.

Po osiągnięciu celu przez zespół, rozwiązuje się go, a pracownicy powracają do swoich jednostek macierzystych.

Niewątpliwą zaletą tego systemu jest wysoka elastyczność, w przypadku, gdy specjaliści i tak są na stałe zatrudnieni w przedsiębiorstwie, łatwo ustala się zakres obowiązków i odpowiedzialność, jak również w razie konieczności przeprowadzenia analiz, w każdej chwili można zwołać zespół na krótki okres czasu.

Struktura pionów scalonych

Synteza struktur liniowej i funkcjonalnej. Każdą komórką zarządza jeden kierownik, który podlega kierownikowi wyższego poziomu.

Dodatkowo, ma do dyspozycji aparat pomocniczy składający się z komórek funkcjonalnych.

To struktura mająca za zadanie opracowanie i przygotowanie materiałów, dla kierownika, umożliwiających mu podjęcie konkretnej decyzji.

Niewątpliwą zaletą jest to iż decyzje podejmowane w takim toku, są bardzo dobrze przygotowane i skuteczne w dalszych działaniach.

Struktura dywizjonalna

Składa się z wyodrębnionych, mniejszych jednostek, mających za zadanie realizację konkretnych stałych zadań. Przykładem może tutaj być zespół osób w fabryce, wykonujących jeden element, będący składową całego produktu.

Struktura kolegialna

Główny cel takiego układu, to podejmowanie decyzji zespołowo, a nie przez jedną osobę. W jednostkach np. zaufania publicznego, takie zarządzanie może ograniczać np. zjawiska korupcjogenne, w innym przypadku, np. prywatnej firmy, łatwiej o obiektywizm podejmowanych decyzji, gdyż każdy z członków kolegiaty zwraca uwagę na inne czynniki i cała analiza jest obszerniejsza i dokładniejsza

Struktura smukła

Krótko rzecz ujmując, główną cechą tego typu zarządzania jest fakt, że wraz z rozwojem firmy, droga przepływu informacji znacznie się wydłuża.

Struktura płaska

Duża liczba osób, podlegająca jednej osobie w postaci kierownika

Podsumowanie zagadnienia organizacji w przedsiębiorstwach

Sposobów zarządzania firmą jest wiele, różne hybrydy, mniej lub bardziej wydajne wyrastaja jak grzyby po deszczu, w ramach elastyczności organizacyjnej podmiotów gospodarczych. Tworząc biznesplan trzeba dobrze przemyśleć sposób organizacji w planowanej firmie i wybrać optymalny wariant

Pamiętaj, że dobrze zorganizowana firma minimalizuje koszty i przekłada się na efektywność pracowników, dzięki temu można wykonać określone zadania szybciej i taniej, a to w rezultacie przekłada się na konkurencyjność twojej firmy i pozycję w rynku.

Prawda jest taka, że zarządzanie i organizacja stanowi kręgosłup biznesu, dobrze wyćwiczony łatwo poddaje się korektom, a jednocześnie świetnie znosi wszelkie negatywne czynniki, negatywnie wpływające na kondycję firmy.

Zatem reasumując. Warto dokładnie przeanalizować ten dział, gdyż doskonale przygotowany plan organizacyjny, to jak budowa domu na fundamentach, wylanych z betonu o odpowiednich parametrach, zarówno wytrzymałościowych, jak i właściwej elastyczności, dzięki czemu przetrwa wiele klęsk.