Podstawowe zagadnienia marketingowe

Głównym zadaniem marketingu jest dotarcie do odbiorcy, w celu zaoferowania mu sposobu na zaspokojenie jego potrzeb. Mówiąc wprost, rola promocji jest taka, aby dać ludziom to czego potrzebują, mimo iż czasami sami nie wiedzą, że tego potrzebują.

Konsekwencją wszelkich działań reklamowych, po przez różne metody oddziaływania na klienta, powinny być następujące efekty dotyczące reakcji:

  • Uświadomienie oczekiwań
  • Pobudzenie do ich zaspokojenia
  • Kreowanie nowych potrzeb

Przy zastosowaniu wszelkich dostępnych środków przekazu informacji, zarówno globalnych, jak i lokalnych.

 

Podstawowe zagadnienia marketingowe

Można wyróżnić cztery podstawowe kierunki działań, niezbędnych do prawidłowej promocji firmy, marki, lub produktu

  • Wyszukiwanie i ocena możliwości rynku, dających szansę zaspokojenia potrzeb nabywców oaz ich dokładne ustalenie
  • Dzięki tej wiedzy sporządzić produkt i wypracować model dystrybucji
  • Nadanie mu określonej wartości, a także przygotowanie reklam
  • Kampania informacyjna i promocja produktu

Tutaj pojawia na się również zagadnienie marketingu mix. określający nam 4 podstawowe elementy, dzięki którym możemy wpływać na rynek, czyli cena, produkt, dystrybucja i promocja.

Kolejne zagadnienie, które nieodłącznie kojarzy się na przykład z facebookiem, to tzw. marketing wirusowy, mający na celu działania polegające na tym, iż to klienci sami będą reklamwać nasz produkt/usługę, to najtańsza forma promocji i bardzo efektywna.

 

Wybór strategii marketingowej

Zależny jest od wielu czynników, raczej ciężko wyobrazić sobie aby klient jeżdżący na co dzień małym fiatem, był przekaźnikiem profesjonalnej informacji dla kierowcy porsche.

Ale np. usługi wykończenia wnętrz, to przykład dziedziny, która właśnie bardzo dobrze promuje się w sposób wirusowy, ponieważ gość oglądający efekt pracy takiej firmy u gospodarza domu, który ma potrzebę wyremontować swoje domostwo, na pewno zapyta o firmę, która wykonała zlecenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, widać od razu, jak ważna bywa np. jakość naszej działalności, w tym momencie wykonana usługa raz, sama się reklamuje, bez większych nakładów na reklamę.

Reasumując wstęp do marketingu

Niekiedy drogi marketing bywa konieczny do pożądanego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a czasami nakłady na promocję stanowią ułamek dochodów.

Sam sposób wyboru rodzaju promocji zależny jest już od specyfiki wykonywanej działalności i trzeba dokładnie przemyśleć jak opisać ją w biznesplanie.