Początki techniki

O technice możemy mówić już w czasach prehistorycznych. Poniżej przedstawiam „kamienie milowe” w jej rozwoju.

O technice po raz pierwszy możemy mówić już w czasach prehistorycznych. Jej pierwszymi przejawami są narzędzia kamienne, które pochodzą sprzed 2,5 mln lat. Już 600 tyś. lat temu zaczęto powszechnie używać pięściaków, czyli uniwersalnych narzędzi kamiennych, a także do powszechnego użycia weszły drewniane oszczepy, które posłużyły ludziom w czasie polowań. Wtedy też nastąpiła rewolucja w dziejach świata, mianowicie pierwszy raz użyto ognia. Dlaczego to takie ważne? Bo właśnie dzięki temu można było zacząć przekształcać różne materiały. Dopiero 30 tyś. lat temu pojawiły się pewne ulepszenia i wynalazki. Udoskonalono krzemienne narzędzia, łuk oraz strzały. W neolicie zaczęto wykorzystywać cegłę, kamień i drewno, jako materiały do budowy schronień lub nawet pierwszych domostw. Około 6000 lat p. n. e. człowiek zaczął eksploatować surowce metodą górniczą. To w tym czasie pojawiły się pierwsze kopalnie krzemienia.

W czwartym tysiącleciu p. n. e. nastąpił tak wielki przełom technologiczny, że prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn powstania cywilizacji. Co to takiego? To wynalezienie pisma. Był to pierwszy system utrwalania, gromadzenia i przekazywania informacji w trwałej formie. Rewolucyjne było także wynalezienie koła, statku żaglowego oraz radła. Wtedy tez po raz pierwszy zastosowano sztuczną irygację, służącą do nawadniania pól budując kanały, tamy, groble oraz upusty. Z rud metali, które wydobywano w kopalniach, teraz zaczęto wytapiać miedź i cynę. Pojawiły się wozy z pełnymi kołami. Powstały takie zawody jak garncarz, kowal, brązownik, żeglarz. W Egipcie i Mezopotamii rozwijała się inżynieria. Zaczęto budować monumentalne konstrukcje w postaci piramid i świątyń. Rozwijał się także handel wymienny. Już pod koniec czwartego tysiąclecia p. n. e. w Mezopotamii człowiek zaczął wytwarzać narzędzia z brązu. W 2300 r. p. n. e. w miastach pojawiła się pierwsza kanalizacja. Około 1500 r. p.n.e. w Egipcie zaczęto wytwarzać pierwsze naczynie szklane, a około 1300 r. p. n. e, w Azji Mniejszej, rozpoczęło się wytwarzanie żelaznych narzędzi, jednak technologia obróbki tego metalu była tajemnicą państwową.

Z kolei Fenicjanie przyczynili się do wynalezienia alfabetu. Było to około 1000 r. p. n. e. Z inicjatywy króla Sanheriba, w 700 r. p. n. e. w Asyrii zostały wybudowane pierwsze akwedukty dla zaopatrzenia miast w wodę. Dopiero sto lat później wybudowano pierwsze mosty. Do powszechnego użytku wszedł nowy typ statku, a mianowicie galera wiosłowa.

Swój udział w rozwoju techniki mieli także Grecy. Przykładem nowinek technologicznych, które powstały z ich udziałem jest maszyna z Antikhitery, która prawdopodobnie służyła do obliczeń astronomicznych. Około 399 r. p. n. e. wynaleziono pierwsze katapulty i balisty. W 312 roku, w Rzymie, wybudowano stałą drogę o twardej nawierzchni. Grecy z kolei skonstruowali pompę tłokową, zegar wodny, a także pierwowzór silnika parowego. Na przełomie er opracowano technologię produkcji wydmuchiwanych naczyń szklanych oraz broni z hartowanego żelaza. Pomiędzy 105 a 700 rokiem n. e. pojawił się papier, chomąto i porcelana.