Historia powstania telefonu

Nie ważne, czy komórkowe, czy stacjonarne. Jedno jest pewne – nie potrafimy bez nich żyć.

Dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonu. Stał się tak bardzo obecny w naszym życiu, że już nie potrafimy bez niego funkcjonować.

Za twórcę telefonu uważany jest Alexander Graham Bell. Jednak podobnie jak w przypadku żarówki, tak i ten wynalazek ma innego ojca. Jest nim Antonio Meucci. Wszystko zaczęło się od tego, że jego żona zachorowała, a Meucci skonstruował telefon, aby mogła porozumiewać się z warsztatem. Później udoskonalił swój wynalazek, ale nie miał pieniędzy na opłacenie patentu.

Bell opatentował telefon jako swój wynalazek 7 marca 1876 roku. Jego telefon oparty był o działanie mikrofonu elektromagnetycznego, zmieniającego głos w sygnały elektryczne. Przesyłane kablem, docierały do drugiego aparatu, gdzie taki sam mikrofon przetwarzał je na dźwięki mowy. Już w dwa lata po pierwszej prezentacji tego wynalazku powstały pierwsze linie telefoniczne. Abonentów łączyli operatorzy. Po opatentowaniu mikrofonu węglowego, wyparł on mikrofon elektromagnetyczny, a słuchawka używana w aparatach nadal działała w oparciu o efekt elektromagnetyczny oraz stalową membranę.

W 1889 roku wynaleziono automatyczna centralę telefoniczną. Od tej pory numer wybierało się za pomocą trzech przycisków, które oznaczały kolejno jedności, dziesiątki i setki. Telefon z tarczą do wybierania numerów został pierwszy raz użyty w 1896 roku, a telefon z klawiaturą pojawił się dopiero w 1963.

Niekwestionowanym przełomem w telefonii stało się wynalezienie telefonu komórkowego. Jego powstanie wiązało się z wynalezieniem układów scalonych, co doprowadziło do spopularyzowania bezprzewodowej łączności radiotelefonicznej. Jej działanie opiera się na zasadzie centrali. Wysyła ona sygnały nadawczo-odbiorcze do szeregu podstacji, które obsługują lokalnie posiadaczy telefonów komórkowych w swoim zasięgu działania. Na początku lat osiemdziesiątych dźwięki zapisywane były w systemie analogowym. Po pojawieniu się cyfrowego systemu łączności, najdynamiczniej rozwijającym się działem gospodarki światowej była właśnie telefonia komórkowa. W najbliższych latach planuje się upowszechnić tylko łączność wizyjną z rozmówcą oraz oglądanie telewizji, komfortową łączność z Internetem, a nawet obsługę domowych urządzeń.