Historia powstania metra

Jego trasa w większości biegnie w podziemnych korytarzach. Każdy kto kiedykolwiek z niego korzystał już zawsze będzie wychwalać jego zalety.

Jaki kolejny wynalazek można dodać do listy najważniejszych na świecie? Moim zdaniem metro. Jest to szybka kolej miejska, charakteryzująca się tym, że jego trasa w większości biegnie w podziemnych korytarzach. Cechą charakterystyczną są wysokie perony, wagony, które jeżdżą pojedynczo lub w układach wielowagonowych i rozwijają wysoką prędkość, a także osiągają duże przyspieszenia.

Dziś podziemna kolej jest dla nas rzeczą całkiem normalną. Co innego wiele lat temu, kiedy dopiero powstawał taki rodzaj kolei. Pierwszy tunel kolejowy otwarto w 1845. Ciągnął się na długości 500 m, pod ulicami Brooklynu. Pierwszą prawdziwą linię podziemną otwarto 10 stycznia 1863 roku w Londynie. Linia ta łączyła ulice Bishop’s Road i Farringdon, a jej długość wynosiła 6 km. Londyńskie metro bardzo szybko się rozwijało. W 1890 roku otwarto pierwszą na świecie zelektryfikowaną linię, która obsługiwana była przez City & South London Railway. Do 1905 roku wagony ciągnęły lokomotywy parowe. Wymusiło to stosowanie wiatraków i szybów wentylacyjnych, aby oczyścić tunel z dymu węglowego. Skoro człowiek wybudował kolej, która biegła pod ulicami wielkich miast, dlaczego nie można by zbudować podobnych tuneli, tyle, że pod wodą. Tym sposobem powstał pierwszy tunel, który przebiegał pod Tamizą.

Pierwszą linię metra na kontynencie Europejskim wybudowano w 1896 w Budapeszcie. Łączyła ona Vörösmarty tér w centrum miasta z Széchenyi fürdő. Obsługiwały ja już składy elektryczne. Rok 1900 to oddanie do użytku metra w Paryżu. Stany Zjednoczone również nie pozostawały w tyle. Najstarszy system podziemnej kolei to Greek Line, powstała w Bostonie w 1897 roku. Z kolei pierwszą regularną podziemną linię w Nowym Jorku oddano do użytku w 1904, chociaż pociągi miejskie kursowały nad ziemią już prawie 35 lat wcześniej.

W Buenos Aires, w 1913 roku powstała pierwsza linia metra na półkuli południowej. Z kolei najstarszą linią w Azji jest tokijska linia Zgina, otwarta 30 grudnia 1927 roku.

Na budowę metra w Polsce trzeba było poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Już w okresie międzywojennym powstały pierwsze plany budowy metra w Warszawie. Prowadzono nawet pierwsze poważniejsze prace, ale przerwał je wybuch II wojny światowej. Do planów budowy metra wrócono krótko po wojnie. W Warszawie miało powstać metro głębokie, ale tak zaawansowany projekt wiązał się z dużymi kosztami, dlatego też zaniechano jego realizacji.

Kolejną próbę budowy warszawskiego metra podjęto w 1983, a jego pierwszy odcinek w tym mieście oddano do użytku dopiero w 1995 roku. Pierwsza linia Kabaty – Młociny została ukończona dopiero w 2008 roku.