Jak rozpocząć działalność gopodarczą?

Zakładanie działalności

Aby założyć działalność gospodarczą należy wykonać czynności zgłaszające odpowiednim instytucjom chęć podjęcia takiej działalności. Najbardziej efektywnym sposobem na uzyskanie wpisu jest wypełnienie formularza na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednocześnie wpis w CEIDG jest wnioskiem o numer REGON (Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej), zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS.

W formularzu należy rodzaj wykonywanej działalności. Rodzaje działalności podane są w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do formularza wpisujemy tylko wybrane czynności, które przedsiębiorstwo chce wykonywać.

Numery firmowe – GUS, ZUS, US

Do Głównego Urzędu Statystycznego po numer REGON w chwili obecnej udają się jedynie wspólnicy spółek jawnych. Aby go uzyskać należy złożyć odpowiedni druk RG-1 oraz umowę spółki. Pozostali przedsiębiorcy dostają swój numer REGON pocztą, najpóźniej miesiąc po poprawnym wysłaniu formularza CEIDG.

Odwiedzenie Urzędu Skarbowego nie jest konieczne. Osobisty numer NIP, który posiadasz stanie się numer firmy w momencie powstania firmy. Ważniejszą kwestią dla nowego przedsiębiorcy będzie decyzja o podatku VAT, a konkretnie decyzja o tym czy chce być podatnikiem VAT.
ZUS będziesz musiał odwiedzić osobiście w celu złożenia wniosków zależnych od sytuacji:

  • Działalność gospodarcza jedynym źródłem dochodów – druk ZUA,
  • Posiadasz pełnoetatowa pracę zarabiając powyżej minimalnej płacy krajowej – druk ZZA (w innym przypadku pozostajemy przy ZUA),
  • Spółka cywilna – druk ZPA

Druki te można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Zobowiązanie złożenia, któregoś z powyższych druków następuje po złożeniu wniosku CEIDG ale nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia działalności czyli datą wpisaną we wniosku.

W przypadku nie posiadania numeru REGON należy go później uzupełnić.

PIP i Sanepid

W przypadku gdy nie będziemy zatrudniać pracowników nie musisz odwiedzać żadnej z tych instytucji. Natomiast w sytuacji odmiennej Państwową Inspekcje Pracy musimy powiadomić w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Wszelkie zmiany w działalności czy też likwidacji tez musisz zgłosić. Wszelkie pisma do pobrania na stronie PIP (pip.gov.pl).
W przypadku Sanepid-u sytuacja wygląda tak samo (przedsiębiorca składa te same informacje) ale w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Potrzebne dokumenty odnaleźć można na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (gis.gov.pl).

Pieczątka oraz konto bankowe

Nie ma obowiązku zakładania oddzielnego konta firmowego i używania go do każdej transakcji – możesz do tego używać konta prywatnego lub płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów).
Jednak, gdy takie konto założysz, musisz poinformować o tym Urząd Skarbowy (służy do tego formularz ZBA).
Nie ma przepisu, który nakłada wyrobienie pieczęci firmowej to jednak warto o nią zadbać. Przyśpieszy pracę, doda profesjonalizmu firmie a ozdobiony nią dokument wygląda na bardziej oficjalny. Dodatkowo na wielu formularzach znajduje się dla niej miejsce lecz jej użycie nie jest obowiązkowe.

W skrócie, na pieczęci umieszcza się:

  • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
  • adres siedziby
  • może być telefon i faks
  • REGON
  • NIP

Nie zapominaj o ostatnim elemencie zawsze warto mieć wszystkie numery firmy przy sobie, a w przypadku wypisywania faktury VAT, zamiast spisywać dane firmy, można po prostu użyć pieczęci.